Biyokimya Anabilim DalıGenel Bilgiler (Tarihçe)
Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır.
 
Misyonumuz
Anabilim Dalımızın misyonu, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip ederek, veteriner hekim adaylarına temel ve klinik biyokimya bilgilerini sunmak ve bu adayların veteriner klinik bilimleri ile entegrasyonunu sağlayacak formasyonu kazanmalarına katkıda bulunmak, rutin klinik biyokimya laboratuvar hizmeti vermek ve bölgedeki hayvancılık sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmaktır.
Vizyonumuz
Referens klinik biyokimya laboratuvarı kurmak, klinik biyokimya kullanımını veteriner sahada yaygınlaştırmak, yurtdışındaki birimler ile işbirliği yaparak evrensel bilime katkıda bulunacak model deneysel çalışmalar yapmak ve bilgi ve becerilerimizi uluslararası düzeyde paylaşmaktır.
Hedeflerimiz
1.     Üniversitemizin ve üniversitemiz dışındaki kurum ve kuruluşların imkanlarını kullanarak araştırma laboratuvarımızın alt yapısını geliştirmek.
2.     Öğrencilerimizin rutin ve araştırma laboratuvarı çalışmalarına aktif katılımlarını sağlamak.
3.     Birimimiz öğretim kadrosunun ulusal ve uluslararası kongrelere ve seminerlere aktif katılımını sağlamak.
4.     Değişik kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak.
 
Eğitim
Anabilim Dalımızda bahar ve güz yarıyıllarında lisans öğrencilerine II. yarıyılda Biyokimya I dersi (2 saat teorik, 2 saat uygulama), IV. yarıyılda Biyokimya II dersi (2 saat teorik, 2 saat uygulama), IX. yarıyılda Klinik Biyokimya ve Hematoloji dersi (1 saat uygulama) ve X. yarıyılda Laboratuvar Tanı Yöntemleri dersi (1 saat teorik, 3 saat uygulama)  verilmektedir.
Çalışma Konuları ve Alanları
Antioksidatif metabolizma, Akut faz proteinleri, Nörosteroidler, Sinir sistemi biyokimyası, Glikoproteinler, Elektroforetik analizler, Western Blot çalışmaları, Arı biyokimyası, Balın biyokimyasal analizleri, Ağır metal analizleri.
Bölüm İmkanları
Anabilim Dalımızda öğrenci uygulama dersleri için bir uygulama ve bilimsel araştırmalar için 2 araştırma laboratuvarı mevcuttur.
Adres                                                             :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
55139 Kurupelit – SAMSUN
Tel: 90 (362) 312 19 19 / 3908-3909
Fax: 90 (362) 457 69 22