Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı


Genel Bilgiler (Tarihçe)
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesinin 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 yılında kurulduğu sırada oluşturulan Anabilim Dalları arasındadır. Fakültenin eğitim-öğretim ve hizmet çalışmalarına 2003-2004 öğretim yılında başlamasından sonra Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı da faaliyetlerine başlamıştır.
 
Çalışma Konuları ve Alanları
Anabilim Dalımız misyonu şu şekilde belirlenmiştir:
 Veteriner hekim adaylarına çağdaş bilim ve teknolojiyi esas alarak, hayvan türlerinde hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisinde kullanılan ilaç ve diğer maddelerin kaynakları, özellikleri ve doğru kullanımları ile zehir etkisine sahip maddelerin kaynakları, özellikleri ve tedavi yöntemlerini en iyi şekilde öğretmek; analitik düşünme gücüne sahip öğrenciler yetiştirmek; yaptığı bilimsel çalışmalarla bilime katkıda bulunmak; ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak; hayvan ve insan sağlığına yönelik hizmet vermektir.
 
Anabilim Dalımız vizyonu:
 Üstün Farmakoloji-Toksikoloji bilgi ve donanımı ile ülkemizin her yerinde ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek veteriner hekimler yetiştirmek, uluslararası düzeyde kabul gören araştırma ve çalışmalar yapmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliği kabul gören bir Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı olmaktır.
Anabilim Dalımız bünyesinde “Pestisit Analiz ve Stabilite Test Laboratuvarı” kurulmuş ve Ocak 2005’de bu analizler için yetkili laboratuvar olabilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuştur. Sağlık Bakanlığının uygun görmesi ile birlikte, Anabilimiz Dalımız Pestisit Analiz ve Stabilite Test Laboratuvarı Türkiye’de bu alanda hizmet veren iki resmi laboratuvardan birisi olmuştur.
Şubat 2005’ten itibaren halk sağlığı alanında kullanılan pestisit vb. maddelerin analizleri ile kısa ve uzun süreli stabilite testleri laboratuvarımızda yapılmaya başlanmıştır.
Anabilim Dalımız, bunun yanında uzmanlık alanı ile ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşların talebi doğrultusunda bilgi ve danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Ayrıca araştırma faaliyetleri dışında, Veteriner Fakültesi Klinikleri veya kurum dışından gelen zehirlenme vakalarında etkenin ortaya konması için gerekli analizler imkan dahilinde yapılabilmektedir. Bunlarla birlikte laboratuvarımızda ilaç ve ilaç hammaddelerinin kromatografik analizleri, bitkilerden etkin maddelerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması gibi analizler gerçekleştirilmektedir.
Tablo 1. Pestisit Analiz ve Stabilite Test Laboratuvarı’nda yapılan analizler ve 2007 yılan ait fiyat listesi
Analiz Kodu
Analiz
VFT-PEF01
Aktif madde analizi
VFT-PEF02
14 günlük kısa süreli stabilite testi
VFT-PEF03
3 aylık kısa süreli stabilite testi
VFT-PEF06
6 aylık kısa süreli stabilite testi
VFT-PEF04
12 aylık uzun süreli stabilite testi
VFT-PEF05
24 aylık uzun süreli stabilite testi
VFT-PEF07
24 ayın üzerindeki testler (Başlangıçtan itibaren bütün testler yalnız tek sıcaklık ve 24 aydan sonra yılda bir analiz yapılmak kaydıyla)
VFT-PEK01
Pestisit kalıntı analizleri
 
 
Anabilim Dalımız, cihaz ve ekipman listesi tablo 2’de görülmektedir.
 
Tablo 2. Mevcut cihaz ve ekipman listesi.
Sıra No
Demirbaşın Adı
Markası
1
Gaz kromatografi Cihazı(ECD ve FID detektör, Oto injektör)
Schimadzu GC-17 A
2
Likit Kromatografi Cihazı (HPLC)(UV ve Floresans detetktör, ısı kontrollü auto sampler, degasser, kolon fırını)
Thermo Separation Pruducts
3
UV-Visible Spektrofotometre Cihazı (Isı kontrol üniteli)
Schimadzu
4
Derin Dondurucu
Profilo
5
Evaporatör
Buchi
6
Ultra Saf Su Cihazı
Millipore
7
Etüv (2 adet)
Elektro-Mag ve Nüve
8
Kuru hava sterlizatörü
Elektro-Mag
9
İklimlendirme sistemi
Profilo+ısı nem kontrol ünitesi
10
Katı-faz Ekstraksiyon Sistemi
Alltech
11
Kesintisiz Güç Kaynağı
Tescom
12
Santrifüj
Nüve
13
Dijital Otomatik Pipet (2 adet)
Ependorf
14
Vorteks
MVS-1
15
Çeker Ocak (2 adet)
Şimşek
16
Buzdolabı
Profilo
17
Klima
Arçelik
 
 
 
ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONELİ
 
Açıklama: http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/giris_dosyalar/spacer.gif
 
 
 
 
 
Adres                                                                    :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı
55139 Kurupelit – SAMSUN
Tel: 90 (362) 312 19 19
Fax: 90 (362) 457 69 22