Patoloji Anabilim Dalı


Genel Bilgiler
Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi ile 2005 yılından itibaren doktora eğitimi vermektedir.
Misyonumuz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalının misyonu, evrensel insani değerler ışığında güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, üstün nitelikli, çağdaş veteriner hekim ve uzmanlar  yetiştirmek, veteriner patoloji  alanında  hayvan hastalıklarının teşhisine yönelik kaliteli  hizmeti sunmak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmaktır.
Vizyonumuz
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı olarak Vizyonumuz; Başlangıçta Karadeniz bölgesinde ve 10 yıllık süreçte ulusal düzeyde eğitim, araştırma ve tanıda mükemmelliği yakalamış önder bir patoloji bölümü olarak  uluslararası alanda söz sahibi olmaktır.
Hedeflerimiz
1.      Anabilim Dalımızda teknolojik alt yapı ve donanımın geliştirilmesi
2.      Araştırma ortamının güçlendirilmesi
3.      Bilim ve hizmet alanında uluslararası akreditasyon sahibi olmak
4.      Akademik ve teknik kadronun genişletilmesi
 
Eğitim
Anabilim Dalımızda bahar ve güz yarıyıllarında lisans öğrencilerine V. yarıyılda Genel Patoloji (2 saat teorik, 2 saat uygulama), VI. yarıyılda Patoloji I (3 saat teorik, 2 saat uygulama), VII. yarıyılda Patoloji II (2 saat teorik, 2 saat uygulama) ve VIII. yarıyılda Nekropsi-Demonstrasyon (1 saat teorik, 2 saat uygulama) dersleri yanında VIII. yarıyılda Kanatlı Hayvan Hastalıkları (2 saat teorik, 1 saat uygulama), IX. yarıyılda Adli Veteriner Hekimlik (1 saat teorik), X. yarıyılda Laboratuvar Tanı Yöntemleri dersi (1 saat teorik, 3 saat uygulama)  ilgili anabilim dalları arasında dönüşümlü olarak verilmektedir.
 
Çalışma Konuları ve Alanları
İnfektif ajanlara karşı immun yanıt,  apoptosis, nöronal steroidogenesis, tümör biyolojisi
 
Bölüm İmkanları
Anabilim Dalımızda öğrenci uygulama dersleri için bir uygulama ve bilimsel araştırmalar için 1 araştırma laboratuvarı olmak üzere iki laboratuvarımız mevcuttur. Laboratuvarımızda rutin histokimyasal teknikler yanında, immunohistokimyasal teknikler, in situ hibridizasyon, western blot, PCR gibi moleküler tekniklerden de yararlanılmaktadır.
Anabilim Dalı Çalışma Alanlarına ait Fotoğraflar

 
 
ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONELİ
 
Araş. Gör. Efe KARACA
Araş.Gör. Sinem İNAL
 
 
Adres                                                             :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
55139 Kurupelit – SAMSUN
Tel: 90 (362) 312 19 19 / 2817, 2818, 2819
Fax: 90 (362) 457 69 22