Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim DalıGenel Bilgiler
Fakültemiz, 95/7515 sayılı yasa gereğince 14.11.1995 tarihinde kurulmuş ve 12.01.2004 tarihinde 21 anabilim dalı ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı 14.02.2005 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Ertan Emek ONUK’un öğretim üyesi olarak atanması ile eğitim-öğretim ve hizmet faaliyetlerine başlamıştır. Anabilim Dalımızda kadrolu olarak 5 öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim üyelerimiz Doç. Dr. Ertan Emek ONUK Veteriner Mikrobiyoloji alanında, Doç. Dr. Banu YARDIMCI Veteriner Patoloji alanında, Doç. Dr. Gökmen Zafer PEKMEZCİ Veteriner Parazitoloji alanında doktora çalışmalarını tamamlamıştır.
 
Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı’nın Kuruluş Amacı
Balık hastalıkları ve yetiştiriciliği konusunda Veteriner Hekimlerin yetiştirilerek sektöre katılımlarını sağlamak, özellikle, halk sağlığı ve ekonomik açıdan önem arz eden hastalıkların kontrol altına alınması ve uygun eradikasyon programlarının düzenlenmesini sağlamak, su ürünleri sektörü ile sürekli temas halinde bulunarak sektörde meydana gelebilecek problemlerin çözülmesine yardımcı olmaktır.
Çalışma Konuları ve Alanları
Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı’nın çalışma alanlarını, Balık ve diğer sucul canlıların yaşam koşulları, anatomik ve fizyolojik özellikleri, balık ve midye yetiştiriciliği, balık örneklerinin alınması, balık muayenesi, numune alma ve gönderme teknikleri, ilaç uygulama şekilleri ve balıkların metabolik bozuklukları ve tümörleri, viral, bakteriyel, fungal ve paraziter hastalıkları, bu hastalıkların etiyolojisi, epizootiyolojisi, teşhis, tedavi ve korunma yolları gibi konular oluşturmaktadır.
Bölüm İmkânları
Anabilim Dalımız bünyesinde araştırma ve rutin faaliyetlerinin yürütüldüğü laboratuar ve deneysel çalışmaların yapıldığı üniteler bulunmaktadır.
Anabilim Dalı Çalışma Alanlarına ait Fotoğraflar