Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı


Genel Bilgiler (Tarihçe)
 Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.
Misyonumuz
Anabilim Dalımız, veteriner hekim adaylarının, fakülteye ve veteriner hekimliğe oryantasyonunu sağlayarak, veteriner hekimliği tarihi ve mevzuatına ilişkin konular ile etik ve deontolojik değerlerin tanınması, anlaşılması ve yorumlanması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Vizyonumuz
Gelişen dünya şartlarına uygun, etik ve deontolojik bilinç düzeyine erişmiş veteriner hekimler yetiştirmek. Veteriner hekimliğin tarihsel gelişimi ilgili çalışmalar yaparak bilgi birikimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmaktır.
Hedeflerimiz
1.     Veteriner hekim adaylarına hekimlik nosyonu ile meslektaşları ve diğer meslek grupları arasında etik ve deontolojik değerleri kazandırmak.
2.     Dünyada ve Türkiye’de veteriner hekimliğin tarihsel gelişimine ilişkin bilgiler sunarak mesleki bilinç oluşturmak.
3.     Öğrencileri veteriner hekimlerin yasal görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgilendirerek onları veteriner hekimliği mevzuatı konusunda bilinçlendirmek.
4.     Birimimiz öğretim kadrosunun ulusal ve uluslararası kongrelere ve seminerlere aktif katılımını sağlamak.
5.     Değişik kurum ve kuruluşlar ile mesleki işbirliği yapmak.
 
Eğitim
Anabilim Dalımızda I. yarıyılda lisans öğrencilerine Veteriner  Hekimliğe Giriş ve Tarihi (1 saat teorik), IX. yarıyılda ise Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Mesleki Etik (1 saat teorik)   ile Adli Veteriner Hekimlik (diğer anabilim dalları ile ortak) dersi (1 saat teorik)  verilmektedir.
Çalışma Konuları ve Alanları
Veteriner Hekimliği Tarihi, Veteriner Hekimliği Mevzuatı, Mesleki Etik ve Deontoloji.
ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONELİ
 
Açıklama: http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/giris_dosyalar/spacer.gif
 
 
 
 
Adres                                                                         :
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Veteriner Fakültesi
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı
55139 Kurupelit – SAMSUN
Tel: 90 (362) 312 19 19
Fax: 90 (362) 457 69 22