Viroloji Anabilim Dalı


Genel Bilgiler
Fakültemiz Viroloji anabilim dalında,  evcil hayvanların viral enfeksiyonlarının tanısı, epidemiyolojisi ve patogenezi üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. .Anabilim dalı laboratuvarları  günün koşullarına uygun donanıma sahiptir. Mevcut bu donanımla  memeli viruslarının izolasyon  ve identifikasyonu  yapılabilmektedir. Hemen tüm serolojik tekniklerin uygulanabildiği anabilim dalı laboratuvarlarında,  günümüz koşullarına uygun olarak  moleküler viroloji laboratuvarı da mevcuttur.
Viroloji Anabilim Dalının  Kuruluş Amacı        
Araştırmacı, bilimsel yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden yapısının doğrultusunda; özellikle bölgemizde  hem sahadaki veteriner hekimlerin hem de hayvan işletmeleri ve   işletme sahiplerinin viral hastalıklarla ilgili problemlerine çözüm getirmeyi hedefleyen Anabilim Dalımız; talep geldiği takdirde  veteriner hekimliği branşı dışındaki öğrencilerin (diş hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi v.b)  doktora ve yüksek lisans programlarındaki çalışmalarına da yardımcı olmaktadır.
 
Çalışma Konuları ve Alanları
 Viroloji Anabilim dalı  genel olarak tüm hayvan viral enfeksiyonları üzerine çalışmayı hedeflemektedir.Ancak ekonomik açıdan önemi yüksek olan solunum , sindirim ve genital sistem infeksiyonlarına yol açan virus familyaları öncellikli çalışma alanlarını teşkil etmektedir..Bu amaçla  virus izolasyon ve identifikasyon çalışmalarında “ Gold Standart-Altın Standart” olarak bilinen hücre kültürü tekniklerini kullanmaktadır.Bunun için gerekli olan permanent  ve diploid karakterli  zengin bir hücre kültürü koleksiyonu  vardır.Ayrıca  ihtiyaç duyulması halinde  primer hücre kültürü  yapmaktadır. Özellikle hücre – virus interaksiyonlarını içeren  viral patogenez çalışmaları  ile sitotoksite deneyleri, serolojik testler (ELISA, nötralizasyon, agar jel immuno diffuzyon, immunfloresans testleri v.b), moleküler teknikler (PCR )  çalışma alanlarını teşkil etmektedir.
 
Bölüm İmkanları
Anabilim dalımız  2005 yılından itibaren  Yüksek Lisans  ve 2013 yılından itibaren de Doktora programı yürütmektedir.
Anabilim  Dalı laboratuarlarımızın fiziki yerleşimi    hücre kültürü, virus izolasyon ve  identifikasyon, moleküler viroloji olmak üzere  3 bölümden  oluşmaktadır.
 
ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONELİ
 
Açıklama: http://www2.omu.edu.tr/akademikbirimler/giris_dosyalar/spacer.gif