Zootekni Anabilim DalıGenel Bilgiler (Tarihçe)
Fakültemiz, 95/7515 sayılı yasa gereğince 14.11.1995 tarihinde kurulmuş ve Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI’nın  kurucu dekan olarak atanması ile  12.01.2004 tarihinde 21 anabilim dalı ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Zootekni anabilim dalı ise 30.04.2004 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Filiz AKDAĞ’ın atanması ile eğitim-öğretim ve hizmet faaliyetlerine başlamıştır. Zootekni anabilim dalı ilerleyen dönemlerde  Yrd. Doç. Dr. Bülent TEKE ve Araş. Gör. Mustafa UĞURLU’nun atanması ile 2 öğretim üyesi ve 1 Araş. Gör. olmak üzere 3 personel ile eğitim-öğretim hizmetini vermektedir. Anabilim Dalı’nın bölgeye yönelik bilimsel çalışmaları resmi hayvancılık kuruluşları ile çiftçilerin orta ölçekli hayvancılık işletmelerinde  yürütülmektedir.
 
Zootekni Anabilim Dalının  Kuruluş Amacı        
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı, güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak Veteriner Hekim adaylarına çeşitli türlerden hayvanların morfolojik ve fizyolojik özelliklerini, verim fonksiyonlarını, verimlerinin genotipik olarak geliştirilme yollarını ve rasyonel bakım, beslenme ve yetiştirilme konularında gerekli bilgileri sunarak üstün nitelikli, çağdaş Veteriner Hekim ve uzmanlar yetiştirmek, alanında yenilikleri takip eden, kendini sürekli güncelleyen bir anlayışla topluma kaliteli hizmet sunmak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.
Çalışma Konuları ve Alanları
Sığır, manda, koyun, keçi, kanatlı gibi farklı hayvan türlerinin verim fonksiyonları, verimlerinin genotipik olarak geliştirme yolları ve rasyonel bakım ve yetiştirme yöntemlerine yönelik çalışmalar Zootekni Anabilim Dalının başlıca araştırma alanlarını oluşturmaktadır.

Anabilim Dalı Çalışma Alanlarına ait Fotoğraflar

 
ANABİLİM DALI AKADEMİK PERSONELİ
 
 
Doç.Dr. Filiz AKDAĞ 
Doç.Dr. Bülent TEKE
Dr.Öğrt. Üyesi Mustafa UĞURLU