Fakültemiz VEDEK tarafından akredite edildi


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 16 Şubat 2018 tarihinde yapılan değerlendirme sonucu Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) tarafından 2 yıl süre ile akredite edilmiştir.