Öğrenci İşleri Birimi Dahili Numarası

Author: veteriner.web | Date: October 19, 2020

Üniversitemiz Öğrenci İşleri Başkanlığı eski kütüphane binasına taşınmış olup, dahili telefon numaraları öğrenci işleri web sayfasında http://oidb.omu.edu.tr güncellenmiştir.


Not: Veteriner Fakültesi Birim Sorumlusu" Nihal GÜZEL olup, dahili telefon numarası 7333 olarak değişmiştir.