Kutlama

Author: veteriner.web | Date: September 13, 2019


Fakültemiz Farmakoloji ve Toksikoloji AD öğretim elemanı Araş. Gör. Orhan TOKUR, Kayseri'de gerçekleştirilen I. Uluslararası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongre'sinde "Bazı Organik Klorlu Bileşikler ve Poliklorlu Bifenillerin Balık Hücreleri Üzerindeki Proliferatif/Antiproliferatif Etkisi" konulu poster sunumu ile ikincilik ödülü almıştır. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.