Fakültemiz

Fakültemiz, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile Fakülte bünyesinde üç bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuş, 24.12.2004 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile iki ve 17.04.2014 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile de bir anabilim dalının eklenmesi ile anabilim dalı sayısı 22’ye ulaşmıştır. Bugün itibariyle Fakültemizde 5 bölüm ve 22 anabilim dalı bulunmaktadır.

Başlangıçta Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü’nde tahsis edilen küçük bir birimde Fakültemizin kuruluş çalışmaları başlatılmış olup, 12.01.2004 tarihinde Tıp Fakültesi’nden tahsis edilen Temel Bilimler binasına taşınmıştır. Eğitim-öğretim ve hizmet çalışmalarının büyük bir kısmı bu binada gerçekleştirilmektedir. Fakültemizde 2010 yılında hizmete girmiş 5000 m2 kapalı alana sahip bir hayvan hastanesi ve sahaya yönelik klinik uygulama hizmetleri veren bir gezici klinik aracı bulunmaktadır. Fakültemiz ana eğitim binası önünde tam donanımlı merkezi kafeterya bulunmaktadır.

Fakültemizdeki 14 Anabilim Dalımızda laboratuvar alt yapısı tamamlanmış ve hizmet vermeye başlamıştır. Katma bütçe olanaklarının kısıtlı olması nedeniyle, eksiklikler daha çok projelerden tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Fakültemiz, “Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği” (VEDEK)’ne ulusal düzeyde akredite olmak amacıyla 2015 yılında başvuru yapmıştır. Ulusal akreditasyonun en kısa sürede tamamlanması ve sonrasında uluslararası akreditasyon için “Avrupa Birliği Eğitim Birimleri Kurumu: European Association of Establishment for Veterinary Education” (EAEVE)’ye başvuru sürecinin başlatılması planlanmaktadır.

Fakültemiz; öğrenci ve akademisyen değişim programları kapsamında ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA programlarına etkin bir şekilde katılmaktadır.  Fakültemiz öğretim üyelerinin büyük bir kısmı ERASMUS değişim programı kapsamında Yurt dışı ders verme faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Öğrencilerimiz ERASMUS kapsamında Almanya, Avusturya, Polonya, İngiltere ve İtalya’ya ders ve staj için gitmişlerdir. Bu kapsamda daha çok öğrenci ve akademik personeli bu anlaşmalardan faydalandırmak için çalışmalar devam etmektedir. Ulusal öğrenci değişim programı olan FARABİ kapsamında, fakültemiz yeni kurulanlar hariç bütün veteriner fakülteleri ile anlaşma yapmış olup, fakültemize FARABİ ile çok sayıda öğrenci başvurmaktadır.