+90 362 312 1919/2800 (Dekanlık)

+90 362 312 1919/2805 (Öğrenci İşleri)

+90 362 457 67 67 (Hayvan Hastanesi)

Sabit Ders Programına Geçiş

Yazar: Dekanlık | Tarih: 10 Temmuz 2018


Fakültemiz, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında sabit ders programı uygulayacaktır. Bu uygulamanın bazı öğrencilerimizde mağduriyet oluşturacağı ile ilgili tereddütler bulunmaktadır. Alınan karar üniversitemizin tüm akademik birimlerinde uygulanmakta olup sadece bizim fakültemize has bir durum değildir. 11.10.2017 tarih ve 30207 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği”nin 17. Madde 1. fıkrasında “Öğrencilerin, bir dersin dönem/yılsonu için teorik derslerin en az %70’ine, ders uygulamaları, atölye ve laboratuvarların %80’ine devam etmeleri zorunludur.” hükmü gereğince aynı anda iki dersin devamının alınması yönetmeliğimize aykırı durum teşkil edeceğinden dolayı, oluşabilecek fiili durumlar sabit ders programından kaynaklanmamakta olup, hali hazırda yürürlükte bulunan yönetmelik hükümleri gereği tesis edilen bir işlemdir.

İlgililerine duyurulur.

Dekanlık