Kurullar

DEKAN V.
Prof. Dr. Murat GÜZEL
 
 

 
DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr. Timur GÜLHAN
 
 
 
DEKAN YARDIMCISI
Prof.Dr. Harun ALBAYRAK
 

FAKÜLTE SEKRETERİ
Hasbi SEVİNDİK
 
FAKÜLTE KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Murat GÜZEL (Dekan V.)
Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY
Prof. Dr. Ali ERTEKİN
Prof. Dr. Nurcan ÇETİNKAYA
Prof. Dr. Ahmet ÖZAK
Prof. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ
Prof. Dr. Gül Fatma YARIM
Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA
Prof. Dr. Göknur TERZİ GÜLEL
Doç. Dr. Ertan Emek ONUK
Doç.Dr. Cevat NİSBET
Yrd. Doç. Dr. Habip MURUZ
 
FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Murat GÜZEL (Dekan V.)
Prof.Dr. İsmail KAYA
Prof. Dr. Ali ERTEKİN
Prof. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ
Prof. Dr. Harun ALBAYRAK
Doç. Dr. Yavuz Kürşad DAŞ
Yrd. Doç. Dr. Kamil SAĞLAM