Prof. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci’nin Uluslararası Proje Başarısı

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci’nin Uluslararası Proje Başarısı


Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Tehditleri Azaltma Ajansı (DTRA) fonları tarafından 3 milyon dolar bütçe ile desteklenen, araştırıcı olarak yer aldığı ve 3 yıl (19/07/2022-18/07/2025) sürecek olan “Enhancing arbovirus surveillance and risk management in the public health systems of Georgia, Turkey, and Ukraine (contract HDTRA12210015)” isimli uluslararası araştırma projesi için 14/05/2023‒22/05/2023 tarihleri arasında Gürcistan/Tiflis’te bulunan “Lugar Center for Public Health Research/NCDC” araştırma merkezinde yapılan ilk proje toplantısına katılarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ni başarılı bir şekilde temsil etmiştir.Uluslararası Proje’de Dünya’nın Saygın Üniversiteleri ve Araştırma Enstitüleri yer alıyor


Uluslararası projede ABD‒University of Florida/UF, Ukrayna‒Public Health Center of the Ministry of Health/PHC, Gürcistan‒Lugar Center for Public Health Research/NCDC’de görevli olan bilim insanları yer almaktadır. Projenin Türkiye tarafında Erciyes Üniversitesi (ERU) Vektörler ve Vektörlerle Bulaşan Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi‒ERVEK, ERU Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile OMÜ Veteriner Fakültesi’nden Prof. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci görev almaktadır.Uluslararası Proje’nin Türkiye Tarafında Ardahan’dan Kırklareli’ne kadar Tüm Karadeniz Sahil Hattı Boyunca Vektör Sivrisinekler ile Bu Vektörlerin Taşıdığı Zoonoz Arboviral Etkenler Araştırılacak ve Sivrisinek Mücadele Programları Oluşturulacaktır


Görev aldığı uluslararası projenin önemi ve hedefinden bahseden Prof. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, “Karadeniz’e kıyısı olan Türkiye ile Gürcistan ve Ukrayna’nın kendi kıyı sahillerinde yer alan yerleşim alanlarında istilacı türler olarak bilinen Asya Kaplan sivrisineği‒Aedes albopictus ile Sarı Humma sivrisineği‒Aedes aegypti türlerinin yerleşim alanlarının belirleneceğini” ifade etti. Proje kapsamında “Ardahan’dan Kırklareli’ne kadar tüm Karadeniz sahil hattı boyunca şehir merkezlerinden istilacı sivrinek türlerinin yakalanacağını ve sonrasında yakalanan sivrisinek türlerinde toplum sağlığı için çok önemli olan ve insanlara bulaşarak ölümlere neden olan arbovirus’lerin varlığının araştırılacağını” belirtti.Özellikle Samsun İli İçin İstilacı Sivrisinek Türlerinin Nerelerde Yoğunlaştığı ve Halk Sağlığı için Hastalık Taşıyıp Taşımadığı Belirlenecektir


Prof. Dr. Gökmen Zafer Pekmezci, görev aldığı uluslararası proje kapsamında “tüm Karadeniz sahil hattı boyunca araştırma yapacaklarını ama özellikle Samsun ili’ne çok önem verdiğini” belirtti. Bu istilacı sivrisinek türlerinin daha önce Samsun Çarşamba Ovası’nda görüldüğüne dikkat çeken öğretim üyemiz özellikle “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nin uluslararası projelerde görev alarak Samsun ili başta olmak Karadeniz Bölgesi’ne hizmet ettiklerini ve önemli halk sağlığı sorunlarının önlenmesi için vektör sivrisinek mücadele programlarına büyük katkı sağlayacaklarını “ifade etmiştir. Ayrıca proje çıktılarının vektör sivrisinekler ile mücadele programlarının geliştirilmesi kapsamında başta Samsun Büyük Şehir Belediyesi ve Karadeniz sahil hattı boyunca yer alan tüm Büyük Şehir Belediye’leri ile paylaşılacağını ve bu şekilde Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin Veteriner Hekimliği ilgilendiren konularda ülke ve yöre sorunlarının çözümüne büyük katkı sunacağını” ifade etmiştir.