Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır.

Anabilim Dalımız, veteriner hekim adaylarının, fakülteye ve veteriner hekimliğe oryantasyonunu sağlayarak, veteriner hekimliği tarihi ve mevzuatına ilişkin konular ile etik ve deontolojik değerlerin tanınması, anlaşılması ve yorumlanması amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Gelişen dünya şartlarına uygun, etik ve deontolojik bilinç düzeyine erişmiş veteriner hekimler yetiştirmek. Veteriner hekimliğin tarihsel gelişimi ilgili çalışmalar yaparak bilgi birikimlerini ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmaktır.

Anabilim Dalımızda I. yarıyılda lisans öğrencilerine Veteriner Hekimliğe Giriş ve Tarihi (1 saat teorik), IX. yarıyılda ise Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Mesleki Etik (1 saat teorik) ile Adli Veteriner Hekimlik (diğer anabilim dalları ile ortak) dersi (1 saat teorik) verilmektedir.


Çalışma Konuları ve Alanları

Veteriner Hekimliği Tarihi, Veteriner Hekimliği Mevzuatı, Mesleki Etik ve Deontoloji.


Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi Anabilim Dalı Akademik Personeli