Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuş olan Veteriner Fakültesinin 21 Anabilim Dalı’dan biri olarak kuruluş tarihinden itibaren eğitim ve öğretimdeki yerini almıştır. Şu anda Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi binasında hem eğitim-öğretim hem de klinik hizmetlerine devam etmektedir. Anabilim Dalımızda Veteriner Hekim meslektaşlarımıza yönelik yüksek lisans ve doktora programları mevcuttur. Ayrıca Karadeniz bölgesindeki saha veteriner hekimlerine yönelik kurs ve seminerler düzenlenmektedir.

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı’na ait bir adet büyük hayvan muayene salonu ve bir adette küçük hayvan muayene salonu ve laboratuar bulunmaktadır. Öğrenci uygulamaları bu alanların yanı sıra bölgede bulunan mezbahanelerde ve nitelikli çiftliklerde yapılmaktadır. Anabilim dalımızda şu cihaz ve donanımlar bulunmaktadır: Buz Dolabı, Çeşitli Büyüklükte Sıvı Azot Konteynerleri, Dekonjelatör, Derin Dondurucu, Etüv, Hassas Terazi, Isıtma Tablası (Heat-Plate), Kuru Hava Sterilizatörü, Manyetik Karıştırıcı, Otomatik Pipet Seti, Phase-Contrast Isıtma Tablalı Mikroskop, pH Metre, Spekulumlar, Stereomikroskop, Su Banyosu, Suni Vajenler, Suni Tohumlama Ekipmanları, Floresan ataçmanlı trinoküler ışık mikroskobu.


Çalışma Konuları ve Alanları

Androlojik Muayene, Dölermenin Biyolojik Mekanizması, Dölverimi, Dölverimi Düşüklüğü ve Kısırlık, Evcil Hayvan Türlerinde Suni Tohumlama Yöntemleri, Embriyo Nakli ve Diğer Reprodüktif Biyoteknolojiler, Fertilizasyon (İn vivo ve İn vitro), İskemi/Reperfüzyona Bağlı Testis Hasarı, Kriyoprezervasyon ve Kriyoprotektif Ajanlar, Reprodüktif Fizyoloji ve Endokrinoloji, Reprodüktif Hormonlar, Östrus Senkronizasyonu.


Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı Akademik Personeli