Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Anabilim dalımızın amaçları balık hastalıkları ve yetiştiriciliği konusunda Veteriner Hekimlerin yetiştirilerek sektöre katılımlarını sağlamak, özellikle, halk sağlığı ve ekonomik açıdan önem arz eden hastalıkların kontrol altına alınması ve uygun eradikasyon programlarının düzenlenmesini sağlamak, su ürünleri sektörü ile sürekli temas halinde bulunarak sektörde meydana gelebilecek problemlerin çözülmesine yardımcı olmaktır.

Anabilim Dalımız bünyesinde araştırma ve rutin faaliyetlerinin yürütüldüğü laboratuar ve deneysel çalışmaların yapıldığı üniteler bulunmaktadır.


Çalışma Konuları ve Alanları

Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı’nın çalışma alanlarını, Balık ve diğer sucul canlıların yaşam koşulları, anatomik ve fizyolojik özellikleri, balık ve midye yetiştiriciliği, balık örneklerinin alınması, balık muayenesi, numune alma ve gönderme teknikleri, ilaç uygulama şekilleri ve balıkların metabolik bozuklukları ve tümörleri, viral, bakteriyel, fungal ve paraziter hastalıkları, bu hastalıkların etiyolojisi, epizootiyolojisi, teşhis, tedavi ve korunma yolları gibi konular oluşturmaktadır.


Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Personeli