Veteriner Patoloji Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi ile 2005 yılından itibaren doktora eğitimi vermektedir.

Misyonumuz, evrensel insani değerler ışığında güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, üstün nitelikli, çağdaş veteriner hekim ve uzmanlar yetiştirmek, veteriner patoloji alanında hayvan hastalıklarının teşhisine yönelik kaliteli hizmeti sunmak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmaktır.


Vizyonumuz; Başlangıçta Karadeniz bölgesinde ve 10 yıllık süreçte ulusal düzeyde eğitim, araştırma ve tanıda mükemmelliği yakalamış önder bir patoloji bölümü olarak uluslararası alanda söz sahibi olmaktır.

Anabilim Dalımızda bahar ve güz yarıyıllarında lisans öğrencilerine V. yarıyılda Genel Patoloji (2 saat teorik, 2 saat uygulama), VI. yarıyılda Patoloji I (3 saat teorik, 2 saat uygulama), VII. yarıyılda Patoloji II (2 saat teorik, 2 saat uygulama) ve VIII. yarıyılda Nekropsi-Demonstrasyon (1 saat teorik, 2 saat uygulama) dersleri yanında VIII. yarıyılda Kanatlı Hayvan Hastalıkları (2 saat teorik, 1 saat uygulama), IX. yarıyılda Adli Veteriner Hekimlik (1 saat teorik), X. yarıyılda Laboratuvar Tanı Yöntemleri dersi (1 saat teorik, 3 saat uygulama) ilgili anabilim dalları arasında dönüşümlü olarak verilmektedir.


Anabilim Dalımızda öğrenci uygulama dersleri için bir uygulama ve bilimsel araştırmalar için 1 araştırma laboratuvarı olmak üzere iki laboratuvarımız mevcuttur. Laboratuvarımızda rutin histokimyasal teknikler yanında, immunohistokimyasal teknikler, in situ hibridizasyon, western blot, PCR gibi moleküler tekniklerden de yararlanılmaktadır.
Çalışma Konuları ve Alanları

Enfektif ajanlara karşı immun yanıt, apoptosis, nöronal steroidogenesis, tümör biyolojisi


Veteriner Patoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli