Veteriner Viroloji Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Fakültemiz Viroloji anabilim dalında, evcil hayvanların viral enfeksiyonlarının tanısı, epidemiyolojisi ve patogenezi üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim dalı laboratuvarları günün koşullarına uygun donanıma sahiptir. Mevcut donanımla memeli viruslarının izolasyon ve identifikasyonu yapılabilmektedir. Hemen tüm serolojik tekniklerin uygulanabildiği anabilim dalı laboratuvarlarında, günümüz koşullarına uygun olarak moleküler viroloji laboratuvarı da mevcuttur.
Araştırmacı, bilimsel yeniliklere açık, gelişmeleri takip eden yapısının doğrultusunda; özellikle bölgemizde hem sahadaki veteriner hekimlerin hem de hayvan işletmeleri ve işletme sahiplerinin viral hastalıklarla ilgili problemlerine çözüm getirmeyi hedefleyen Anabilim Dalımız; talep geldiği takdirde veteriner hekimliği branşı dışındaki öğrencilerin (diş hekimliği Fakültesi, Tıp Fakültesi v.b) doktora ve yüksek lisans programlarındaki çalışmalarına da yardımcı olmaktadır.
Anabilim dalımız 2005 yılından itibaren Yüksek Lisans ve 2013 yılından itibaren de Doktora programı yürütmektedir. Anabilim Dalı laboratuarlarımızın fiziki yerleşimi hücre kültürü, virus izolasyon ve identifikasyon, moleküler viroloji olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır.
Çalışma Konuları ve Alanları

Viroloji Anabilim dalı genel olarak tüm hayvan viral enfeksiyonları üzerine çalışmayı hedeflemektedir. Ancak ekonomik açıdan önemi yüksek olan solunum, sindirim ve genital sistem infeksiyonlarına yol açan virus familyaları öncellikli çalışma alanlarını teşkil etmektedir. Bu amaçla virus izolasyon ve identifikasyon çalışmalarında “Gold Standart-Altın Standart” olarak bilinen hücre kültürü tekniklerini kullanmaktadır. Bunun için gerekli olan permanent ve diploid karakterli zengin bir hücre kültürü koleksiyonu vardır.Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde primer hücre kültürü yapmaktadır. Özellikle hücre–virus interaksiyonlarını içeren viral patogenez çalışmaları ile sitotoksite deneyleri, serolojik testler (ELISA, nötralizasyon, agar jel immuno diffuzyon, immunfloresans testleri v.b), moleküler teknikler (PCR) çalışma alanlarını teşkil etmektedir.Veteriner Viroloji Anabilim Dalı Akademik Personeli