Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2003 yılında kurulmuş ve 2003-2004 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Fizyoloji, canlı organizmadaki canlılık olaylarını ve çeşitli işlevlerini inceleyen bir bilimdir. Canlıdaki yaşam görünümlerini, bunlar arasındaki ilişkiyi, bu olaylarla fizik ve kimya kuralları arasındaki bağlantıyı araştırır. Organizmanın temel yapı taşı olan hücreden başlayarak tüm doku, organ ve sistemlerin işleyiş mekanizmaları ile bu mekanizmalar arasındaki düzenlemenin nasıl gerçekleştiğinin anlatıldığı Fizyoloji dersi, fakültemiz öğrencilerine birinci sınıf bahar yarıyılı ile ikinci sınıf güz yarıyılında sırasıyla Fizyoloji I (VET 106) ve Fizyoloji II (VET 203) olarak verilmektedir. Fizyoloji I dersinde hücre fizyolojisi, sinir sistemi fizyolojisi, duyu fizyolojisi, kas ve hareket fizyolojisi, kan, kalp ve dolaşım fizyolojisi ile solunum fizyolojisi konuları işlenirken, Fizyoloji II dersinde sindirim fizyolojisi, beden sıvıları ve boşaltım fizyolojisi, endokrinoloji, reprodüksiyon ve laktasyon fizyolojisi ile metabolizma, ısı ve çevreye uyum fizyolojisi konuları işlenmektedir.

Anabilim dalımızda bilimsel çalışmaların yürütüldüğü, bünyesinde temel laboratuar cihazları ve hemogram cihazının bulunduğu bir araştırma laboratuarı mevcuttur.


Çalışma Konuları ve Alanları

Anabilim Dalımızda hematolojik parametreler ve bunları etkileyen faktörlerle birlikte çiftlik hayvanlarında üreme fizyolojisi ve üremede etkili hormonlar ve bu hormonlara etkiyen faktörlerin araştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli