Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Hayvancılık İşletme Ekonomisi Anabilim Dalı 02.04.2008 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Berrin ŞENTÜRK’ün Anabilim Dalı Başkanlığına atanmasıyla aktif hale gelmiştir. 30.03.2011 tarihinde Yrd.Doç. Dr Hakan GÜLER’in de katılmasıyla şu anda 2 öğretim üyesi ile eğitim, öğretim hizmeti verilmektedir.


Çalışma Konuları ve Alanları

Kırsal ekonomik gelişmeler, Hayvancılık politikaları, Hayvancılık işletmelerinin planlaması, Hayvancılık tabanlı endüstriyel işletmelerin yönetimi, hayvan sağlığı ekonomisi ve ekonomik modellemeler.


Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı Akademik Personeli