Veteriner Biyometri Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Fakültemiz, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile Fakülte bünyesinde üç bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuş, 24.12.2004 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile iki anabilim dalı daha kurularak anabilim dalı sayısı 21’e ulaşmıştır. Prof.Dr. Ö. Hakan MUĞLALI 03.07.2003 tarihinde kurucu dekan olarak atanmıştır. Biyometri Anabilim Dalı 26.09.2005 tarihinde Yard. Doç. Dr. Serhat ARSLAN’ın Biyometri Anabilim Dalı’na öğretim üyesi olarak atanmasıyla aktif hale gelmiştir. Şu anda 1 öğretim üyesi ile Anabilim Dalı eğitim öğretim ve hizmet faaliyetlerine devam etmektedir.

Anabilim dalımızın kuruluş amacı;
Genel anlamda üniversite’de yapılan araştırmalarda araştırıcıların, çalışmalarının planlanması ve istatistik danışmanlık hizmetleri yanı sıra fakültemiz içinde araştırıcılara aynı kapsamda yardımcı olmak ve lisans seviyesinde verilmekte olan dersleri yürütmektir. Yirmibirinci yüzyıl üniversitelerinin sanal uzayda (virtual cyberspace) öğretim düzlemine geçmesi beklendiğinden anabilim dalımız genelde istatistik ve genetik konusundaki ders, çalışma ve araştırma deneyim ve birikimlerini öğrencilere aktarmak için yüz-yüze eğitim-öğretim yanında sanal ortamda öğretim projeleri ile öğrencilerini bilgilendirmeye-öğretmeye yönelik projeler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu nedenle derslik dışında eğitim-öğretimlerin de önem taşıdığı bilincinde olan anabilim dalımız eğitim-öğretimde problem tanımlama ve geliştirmede ders dışı interaksiyonun sağlanması amacıyla asenkron ancak interaktif öğrenme projelerini devreye sokmayı planlamaktadır.

Anabilim Dalımız genelde Üniversitemiz ve özelde Fakültemiz olmak üzere akademik birimlerce gerek ders ve gerekse araştırma çalışmalarında gereksinim duyulan istatistik, biyolojik tabanlı veri analizi ve yorumlaması desteğini daha etkin şekilde sürdürebilme amacındadır.

Çalışma Konuları ve Alanları

Yirmibirinci yüzyıl klasik bilgi toplama ve değerlendirme işlemleri yerine otomatik sistemlerle kesiksiz bilgi toplama ve derleme işlemlerini zorlayacaktır. Bu nedenle gerekli projelerin geliştirilmesi ve uygulanması Anabilim Dalı’nın konuları arasındadır. Veri toplama ve analizi konularında yeni uygulamaları takip etmek ve araştırıcıları bilgilendirmek, bu sayede araştırıcıların çalışmalarına derinlik kazandırmak, her türlü verinin matematik modellenmesi ve analizi için gerekli uygulama ortam ve algoritmaların geliştirilmesi, analizlerin yorumlanması.
Anabilim dalımız uygulayacağı projeler kapsamında elde edilen birikimleri çevrim-içi ve çevrim dışı izlemeye olanak sağlayan medyayı oluşturma ve dağıtma konusunu kendi çalışma alanlarından saymaktadır.


Veteriner Biyometri Anabilim Dalı Akademik Personeli *