Fakültemizde EURO-Horizon 2020 Proje Başarısı

Fakültemiz Araş. Gör. Dr. Bora Bölükbaş'ın araştırmacı olarak görev aldığı ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile ortak yürütülen “NMR-based metabolomics in experimentally induced pregnancy toxemia of Kangal ewes” projesi EURO HORIZON 2020 çatısı altındaki Inext-Discovery (https://inext-discovery.eu/) programı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.