Ulusal Staj Programı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, tüm kamu kurumları ve özel sektörden gönüllü işverenlerin katılımı ile yükseköğretimde üç yıldır başarıyla sürdürülen “Ulusal Staj Programı” 2023 yılı başvuruları başlamış olup, 18 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecektir.

Program aracılığıyla; şeffaf, izlenebilir ve yenilikçi bir değerleme yöntemi ile gençlerimizin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi hedeflenmektedir. Staj Programı, zorunlu staj gerektiren teknik bölümlerle sınırlı kalmayıp tüm bölümlerdeki öğrenciler başvurabilmektedir.

Program’a başvuru yapan öğrenciler; eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performans, becerilerini arttırmaya yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar ve başarıları göz önünde bulundurularak akademik/mesleki, sanatsal/sosyal ve sportif yeterlik puanları üzerinden değerlenmektedir. İşverenler ise öğrencilere, kimlik bilgilerini görmeden söz konusu yeterlik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden staj teklifi göndermektedir.

Programın başvuruları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden son başvuru tarihi olan 18 Ocak 2023'e kadar alınmaktadır
Kimler Başvurabilir?

• Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde not ortalaması 4 üzerinden en az 2 (diğer sistemlerde dengi) olan;
• Örgün eğitim veren lisans programlarının 2., 3. veya 4. sınıf öğrencileri (tıp fakültesi ve öğretmenlik bölümleri hariç)
• Ön lisans programlarının 1. veya 2. sınıf öğrencileri