Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Anabilim dalımız Fakültemizin kuruluşunu takiben 2003 yılında aktif eğitim ve klinik hizmetlerine başlamıştır. Halen 4 Prof. Dr. ve 2 Doç. Dr. olmak üzere toplamda 6 öğretim üyesi ile hizmet verilmektedir. Ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Lisanüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde doktora ve yüksek lisans programları yürütülmektedir. Anabilim dalımız eğitim-öğretim, araştırma ve rutin klinik uygulamaları ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Kurupelit Kampusu içerisinde yer alan Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde hizmet vermektedir.

Anabilim dalımızda Görüntüleme Tekniğine Dayalı Tanı Yöntemleri laboratuarına ait; Renkli, M-Mod, 2-D ve Spektral Doppler Ekokardiyografi cihazı, Elektrokardiyografi cihazı, Sistoskopi cihazı, Spirometre cihazı, Anabilim dalı laboratuarına ait tam otomatik kan sayım cihazı, Kan-Gaz Analiz cihazı, tam otomatik otoanalizatör cihazı bulunmaktadır. Klinik muayenelere, bu şekilde Anabilim dalımıza ait alt yapısı kuvvetli laboratuar imkanları eşlik etmektedir. Klinik muayene uygulamaları Anabilim dalımıza ait küçük hayvan muayene odası, büyük hayvan muayene salonu ve aşılama odasında yapılmaktadır.


!


Çalışma Konuları ve Alanları

İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın başlıca misyonu eğitim, araştırma ve klinik hizmetleri; temel sorumluluğu da veteriner hekim adaylarının hayvanlardan geçebilecek hastalıklar yönünden görev yapacakları bölgedeki halk için koruyucu hekimlik, diğer hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavileri konularında eğitilmeleridir. İç Hastalıkları Kliniği; Büyük Hayvan ve Küçük Hayvan Klinikleri olmak üzere başlıca iki temel alanda çalışmalarını sürdürmektedir.

Öğrencilerimiz İç Hastalıkları Anabilim Dalındaki eğitimlerine “Klinik Muayene Yöntemleri” dersi ile başlayarak, “Büyük Hayvanların İç Hastalıkları”, “Küçük Hayvanların İç Hastalıkları” temel derslerine ilave olarak yoğun bir uygulama dersi programı ile hem teorik hem de pratik anlamda pratiysen hekimliğe hazırlanmaktadır. Bu süreçte klinik ve çiftlik ortamında problem çözme, bilgi toplama ve edindikleri bilgileri uygulama olanağı bulurlar.

Eğitimlerinin son yılından ilgi duydukları alana yönelik uygulama grubunu seçen öğrenciler ayrıca hayvan türlerine yönelik spesifik seçmeli derslere de devam edebilmektedirler.

Küçük Hayvan Hekimliği ile ilgili yapılan başlıca çalışmalar, gastroenteroloji, üriner sistem, hematoloji, kardiyoloji, endokrinoloji, endotoksemi ve endotoksemik şok, dermatoloji, ehrlichiosis ve leishmaniosis v.b. enfeksiyon hastalıklar, hayvan psikolojisi ve egzotik hayvanlar ile ilgilidir. Büyük Hayvan Hekimliğinde ise, ruminantlarda sindirim sistemi hastalıkları, metabolizma hastalıkları, BIV, BLV, koyun-keçi vebası, trikofitozis, listeriozis v.b. enfeksiyon hastalıklar, neonatal hastalıklar ve atlarda çeşitli enfeksiyöz hastalıkların taranması, solunum ve sindirim sistemi hastalıkları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

İç Hastalıkları Kliniği’ne getirilen hastaların çoğunu köpek, kedi ve son yıllarda gittikçe artan sayılarda egzotik hayvanlar oluşturmaktadır. İç Hastalıkları Anabilim Dalı, kompleks hastalıklara ilişkin ileri tanı teknikleri ve tedavi seçenekleri konusunda veteriner hekimlerle birlikte çalışmaktadır. Anabilim Dalımız, Karaköy Tarım İşletmesi, Tarım Bakanlığı ve Türkiye Jokey Kulübü ile yakın ilişkiler içinde bulunmaktadır.Veteriner İç Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Personeli