Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Genel Bilgiler

Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı 20.04.2021 tarihinde Prof. Dr. H. Özlem NİSBET’in Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürütmek üzere görevlendirilmesiyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisindeki Veteriner Fakültesi Eğitim-Uygulama ve Araştırma Hastanesinde çalışmaya başlamıştır.

Günümüzde Türkiye, 120 memeli, 465 kuş, 130 sürüngen ve 400’e varan balık türüyle yaban hayatı çeşitliliği açısından oldukça zengindir. Samsun ili sınırları içerisinde bulunan ve 1998 yılında “Ramsar Alanı” ilan edilen Kızılırmak Deltası, Karadeniz bölgesinde “Uluslararası öneme sahip alan” özelliği taşıyan tek sulak bölgedir. Deltada bugüne kadar 350 civarında kuş türü saptanmıştır. Yaban hayvanı popülasyonunun yoğunluğu neticesinde, kliniklerimiz çok sayıda yaralı, hasta veya bakıma muhtaç yaban hayvanının tedavisini gerçekleştirmektedir. Yaban hayvanı hasta potansiyelinin artması ve ülke genelinde yaban hayvanı konusunda tecrübeli veteriner hekim ihtiyacının artması sonucunda fakültemiz bünyesinde “Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalının kurulmasına karar verilmiştir.


Çalışma Konuları ve Alanları

Anabilim Dalımız sadece yaban hayvanlarının cerrahi, dahili ve doğumla ilgili hastalıklarının tedavisini değil aynı zamanda rehabilitasyonlarını, zoonoz hastalıklarla mücadeleyi; yaban hayatı ile ilgili koruma, geliştirme ve iyileştirmeyi; biyoçeşitlilik konularında bilgi sahibi olan Veteriner Hekimler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalında, bilimin kavranmasının yanı sıra bu alanın alt dalları ile ilgili olarak belirli bir alanda bağımsız araştırma yapma becerisini ve bu alana yeni bilgi üretme kapasitesini destekleyecek bir eğitim planlanmıştır.


Yabani Hayvan Hastalıkları Ana Bilim Dalı Akademik Personeli

Prof. Dr. H. Özlem Nisbet
Araş. Gör. Can Nacar