Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı akademik faaliyetlerine 2003-2004 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Anabilim dalının Eğitim ve Araştırma faaliyetleri 3 profesör , 2 doçent öğretim üyesi ve 1 araştırma görevlisi tarafından yürütülmektedir. Mikrobiyoloji Anabilim Dalında, Veteriner Hekim yetiştirmek için verilen Genel Mikrobiyoloji, Özel Mikrobiyoloji, İmmunoloji, Epidemiyoloji ve Kanatlı Hayvan Hastalıkları derslerinin yanı sıra, Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı yürütülen “Yüksek Lisans Programı” kapsamında açılan dersler de verilmektedir.

Günümüzde, rutin teşhis uygulamaları, öğrenci laboratuvarı uygulamaları ile Araştırma ve Geliştirme çalışmaları ihtiyaçlarını karşılayacak işlevsel laboratuvar alt yapısı mevcuttur. Anabilim Dalı bünyesinde rutin teşhis, bakteriyoloji, proteomiks, seroloji, hücre kültürü ve PCR laboratuvarları bulunmaktadır.


Anabilim dalının araştırma misyonu; bilimsel ve teknolojik bilginin geliştirilmesi ve bu bilginin hayvan ve halk sağlığına uygulanabilirliğinde ülke düzeyinde lider konumda olmaktır. Bu doğrultuda, halk sağlığı yönünden zoonotik bakteriyel enfeksiyonlar ile su ürünleri ve kanatlı endüstrisinde ekonomik öneme sahip enfeksiyonların izlenmesi araştırmalarımızın öncelikleri olarak belirlenmiştir.

Anabilim dalında araştırma konuları temel olarak koruyucu ve öngörü hekimliğine yöneliktir. Anabilim dalının araştırma projeleri esas olarak ulusal araştırma fonları olan TAGEM, KOSGEB, DPT, TÜBİTAK ve OMÜ-BAP tarafından desteklenmiştir.Çalışma Konuları ve Alanları

Zoonotik bakteriyel enfeksiyonların izlenmesi, ekonomik ve halk sağlığı yönünden önem taşıyan su ürünleri hastalıkları ve kanatlı hastalıkları.


Veteriner Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli