Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı, Veteriner Fakültesinin 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 yılında kurulduğu sırada oluşturulan Anabilim Dalları arasındadır. Fakültenin eğitim-öğretim ve hizmet çalışmalarına 2003-2004 öğretim yılında başlamasından sonra Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı da faaliyetlerine başlamıştır.

Anabilim dalımızın vizyonu;
Üstün Farmakoloji-Toksikoloji bilgi ve donanımı ile ülkemizin her yerinde ve uluslararası düzeyde hizmet verebilecek veteriner hekimler yetiştirmek, uluslararası düzeyde kabul gören araştırma ve çalışmalar yapmak ve ulusal ve uluslararası düzeyde yetkinliği kabul gören bir Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı olmaktır.
Anabilim Dalımız bünyesinde “Pestisit Analiz ve Stabilite Test Laboratuvarı” kurulmuş ve Ocak 2005’de bu analizler için yetkili laboratuvar olabilmek amacıyla Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne başvurulmuştur. Sağlık Bakanlığının uygun görmesi ile birlikte, Anabilimiz Dalımız Pestisit Analiz ve Stabilite Test Laboratuvarı Türkiye’de bu alanda hizmet veren iki resmi laboratuvardan birisi olmuştur.Şubat 2005’ten itibaren halk sağlığı alanında kullanılan pestisit vb. maddelerin analizleri ile kısa ve uzun süreli stabilite testleri laboratuvarımızda yapılmaya başlanmıştır.
Anabilim Dalımız, bunun yanında uzmanlık alanı ile ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşların talebi doğrultusunda bilgi ve danışmanlık hizmeti verebilmektedir. Ayrıca araştırma faaliyetleri dışında, Veteriner Fakültesi Klinikleri veya kurum dışından gelen zehirlenme vakalarında etkenin ortaya konması için gerekli analizler imkan dahilinde yapılabilmektedir. Bunlarla birlikte laboratuvarımızda ilaç ve ilaç hammaddelerinin kromatografik analizleri, bitkilerden etkin maddelerin ekstraksiyonu ve saflaştırılması gibi analizler gerçekleştirilmektedir.

Anabilim Dalımız misyonu;
Veteriner hekim adaylarına çağdaş bilim ve teknolojiyi esas alarak, hayvan türlerinde hastalıkların önlenmesi, tanısı ve tedavisinde kullanılan ilaç ve diğer maddelerin kaynakları, özellikleri ve doğru kullanımları ile zehir etkisine sahip maddelerin kaynakları, özellikleri ve tedavi yöntemlerini en iyi şekilde öğretmek; analitik düşünme gücüne sahip öğrenciler yetiştirmek; yaptığı bilimsel çalışmalarla bilime katkıda bulunmak; ürettiği bilgiyi toplum yararına sunmak; hayvan ve insan sağlığına yönelik hizmet vermektir.Çalışma Konuları ve Alanları

Kromatografi, pestisitler, kalıcı organik kirleticiler, farmakokinetik, farmakodinami, hücre kültürü.


Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı Akademik Personeli