Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimi vermeye başlamıştır.

Anabilim Dalımızın misyonu, bilim ve teknolojideki son gelişmeleri takip ederek, veteriner hekim adaylarına temel ve klinik biyokimya bilgilerini sunmak ve bu adayların veteriner klinik bilimleri ile entegrasyonunu sağlayacak formasyonu kazanmalarına katkıda bulunmak, rutin klinik biyokimya laboratuvar hizmeti vermek ve bölgedeki hayvancılık sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapmaktır.

Viyonumuz, referans klinik biyokimya laboratuvarı kurmak, klinik biyokimya kullanımını veteriner sahada yaygınlaştırmak, yurtdışındaki birimler ile işbirliği yaparak evrensel bilime katkıda bulunacak model deneysel çalışmalar yapmak ve bilgi ve becerilerimizi uluslararası düzeyde paylaşmaktır.

Anabilim Dalımızda bahar ve güz yarıyıllarında lisans öğrencilerine II. yarıyılda Biyokimya I dersi (2 saat teorik, 2 saat uygulama), IV. yarıyılda Biyokimya II dersi (2 saat teorik, 2 saat uygulama), IX. yarıyılda Klinik Biyokimya ve Hematoloji dersi (1 saat uygulama) ve X. yarıyılda Laboratuvar Tanı Yöntemleri dersi (1 saat teorik, 3 saat uygulama) verilmektedir.

Anabilim Dalımızda öğrenci uygulama dersleri için bir uygulama ve bilimsel araştırmalar için 2 araştırma laboratuvarı mevcuttur.


Çalışma Konuları ve Alanları

Antioksidatif metabolizma, Akut faz proteinleri, Nörosteroidler, Sinir sistemi biyokimyası, Glikoproteinler, Elektroforetik analizler, Western Blot çalışmaları, Arı biyokimyası, Balın biyokimyasal analizleri, Ağır metal analizleri.


Veteriner Biyokimya Anabilim Dalı Akademik Personeli