Veteriner Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

hist1

Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde 2004 yılında kurulmuş ve 2004-2005 eğitim öğretim yılından itibaren lisans eğitimine başlamıştır
.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalının misyonu, evrensel insani değerler ışığında güncel bilgi ve teknolojiyi kullanarak, üstün nitelikli, çağdaş veteriner hekimler yetiştirmek ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak; vizyonu, başlangıçta Karadeniz bölgesinde ve 10 yıllık süreçte ulusal düzeyde eğitim, araştırmada mükemmelliği yakalamış önder bir histoloji bölümü olarak uluslararası alanda söz sahibi olmaktır.

Anabilim Dalımızda güz yarıyıllında lisans öğrencilerine Histoloji I (2 saat teorik, 2 saat uygulama) ve bahar yarıyılında Histoloji II (2 saat teorik, 2 saat uygulama), Embriyoloji (1 saat teorik) derslerini vermektedir.
Çalışma Konuları ve Alanları


Veteriner Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli