Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Fakültemiz, 95/7515 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla, 14.11.1995 tarihinde kurulmuştur. Yüksek Öğretim Kurulu’nun 26.06.2001 tarihli Yürütme Kurulu toplantısı ile Fakülte bünyesinde üç bölüm ve 19 anabilim dalı oluşturulmuş, 24.12.2004 tarihli Yürütme Kurulu Kararı ile iki anabilim dalı daha kurularak anabilim dalı sayısı 21’e ulaşmıştır. Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI 03.07.2003 tarihinde kurucu dekan olarak atanmıştır. Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı 03.07.2007 tarihinde Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI’ nın atanmasıyla aktif hale gelmiştir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalında üç profesör ve iki doçent bulunmaktadır.

Anabilim dalımızın kuruluş amacı;
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları, hayvancılığın iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve bu alanda istenilen verimliliğe ulaşılabilmesi için gerek duyulan yem bilgisi, hayvanların rasyonel beslenmesi ve beslenme hastalıkları ile ilgili güncel bilgi ve teknikler oluşturmaya çalışan bir bilim alanıdır. Anabilim Dalımızda, öğrencilerimize başta ekonomik öneme sahip olan çiftlik hayvanları olmak üzere hayvanların fizyolojik dönemlerine göre beslenme programları ile beslenme hastalıkları, yemlerin tanıtılması, Weende analiz sistemi, enerji ve protein değerlendirme sistemleri ile rasyon düzenleme teknikleri hakkında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim verilmekte ve bilimsel çalışmalar yapılmaktadır.

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı gerek uygulama ve gerekse laboratuar çalışmalarına dayanan bir alan olup lisans ve lisansüstü eğitim için yeterli öğretim üyesi yanında, yeterli laboratuar olanaklarına da sahiptir. Anabilim Dalımız laboratuarında lisans ve lisansüstü eğitimin gerektirdiği temel cihaz, ekipman ve malzemenin büyük bir kısmı yeralmaktadır. Çiftçilere ve serbest veteriner hekimlere hayvan besleme ile ilgili çeşitli eğitim seminerleri verilmektedir. Kırsal kalkınma olmadan ekonomik kalkınmanın başarılamayacağı felsefesiyle hareket eden anabilim dalımız öğretim üyeleri bölge hayvancılığının kalkınmasına, mevcut çiftliklerde beslenmeye bağlı sorunların çözümünde ve hayvanların rasyonel beslenmesi ile ilgili her türlü konuda üreticilerimize ve serbest veteriner hekimlere gerekli eğitim desteğinde bulunmaktadır
.


Çalışma Konuları ve Alanları

Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı genel olarak yem değerlendirme sistemleri, yem maddeleri, ruminant besleme, kanatlı besleme, at besleme, pet hayvanlarının beslenmesi ve balık besleme temel çalışma konuları ele alınmaktadır. Anabilim dalımızda hazırlanan projelerde ulusal ve bölgesel ölçekte çiftlik hayvanlarının beslenmesi ile ilgili sorunları çözmeyi amaçlayan çalışmalar plânlanmakta ve yürütülmektedir. Anabilim Dalımızda 2006-2007 eğitim-öğretim yılından itibaren yüksek lisans ve doktora eğitimi verilmektedir.


Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Akademik Personeli