Veteriner Genetik Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Fakültemiz, 95/7515 sayılı yasa gereğince 14.11.1995 tarihinde kurulmuş ve Prof. Dr. Ö. Hakan MUĞLALI’nın kurucu dekan olarak atanması ile 12.01.2004 tarihinde 21 anabilim dalı ile eğitim ve öğretime başlamıştır. Genetik anabilim dalı eğitim-öğretim faaliyetleri Zootekni anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir.

Anabilim dalımızın kuruluş amacı;
Genetik bilimi kalıtsal nitelik ve kuralları öğrenme ve öğretmeyi hedefleyen bir bilim dalıdır. Karakterleri meydana getiren unsurların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin neler olduğunu, özelliklerin sonraki kuşaklara nasıl ve ne oranda aktarıldığı ve kalıtım biliminden hekimlik ve yetiştiricilikte nasıl faydalanılacağının yollarını araştırır. Genetik anabilim dalı bu doğrultudaki gerekli bilgileri sunarak üstün nitelikli, çağdaş Veteriner Hekim ve uzmanlar yetiştirmek, alanında yenilikleri takip eden, kendini sürekli güncelleyen bir anlayışla topluma kaliteli hizmet sunmak ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur.


Çalışma Konuları ve Alanları

Genetik kalıtım ve çeşitlilikle ilgilenen bir bilimdir. Bu bilim; Mendel Genetiği, Kantitatif genetik, moleküler genetik konuları ve hayvansal üretimi artıracak yönde hayvan genetiği ile ilgili konuları kapsamaktadır.


Veteriner Genetik Anabilim Dalı Akademik Personeli

Doç.Dr. Serbülent YİĞİT