Akademik Personel

Temel Bilimler Bölümü

Veterinerlik Anatomisi Anabilim Dalı

Veterinerlik Biyokimyası Anabilim Dalı

Veterinerlik Fizyolojisi Anabilim Dalı

Veterinerlik Histoloji ve Embriyolojisi Anabilim Dalı

Veterinerlik Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontolojisi Anabilim Dalı


Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi Anabilim Dalı

Veterinerlik Mikrobiyolojisi Anabilim Dalı

Veterinerlik Parazitolojisi Anabilim Dalı

Veterinerlik Patolojisi Anabilim Dalı

Veterinerlik Su Ürünleri Hastalıkları Anabilim Dalı

Veterinerlik Virolojisi Anabilim Dalı


Klinik Bilimler Bölümü

Veterinerlik İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Veterinerlik Cerrahisi Anabilim Dalı

Veterinerlik Doğum ve Jinekolojisi Anabilim Dalı

Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dalı

Yabani Hayvan Hastalıkları Anabilim Dalı


Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Veterinerlik Biyometrisi Anabilim Dalı

Veterinerlik Genetiği Anabilim Dalı

Veterinerlik Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı

Veterinerlik Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği Anabilim Dalı

Veterinerlik Zooteknisi Anabilim Dalı


Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Veterinerlik Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı