Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Cerrahi Anabilim Dalı 15.08.2003 tarihinde Ahmet ÖZAK’ın Yrd. Doç. Dr. olarak atanmasıyla çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Özlem NİSBET, Cenk YARDIMCI ve Y.Sinan ŞİRİN Yrd.Doç.Dr. olarak atanmıştır. İlk iki yıl Tıp Fakültesine ait olan küçük bir muayene ve operasyon odasında klinik hizmetleri verilmiştir. Cerrahi Anabilim Dalı 15.06.2006 tarihinde diğer Klinik Anabilim Dalları ile beraber başka bir binaya taşınmıştır. Bu tarihten itibaren, küçük ve büyük hayvan ortopedi, yumuşak doku, nöroşirurji, göz operasyonları başarıyla yapılmaya başlanmıştır. Şu anda Cerrahi Anabilim Dalı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi kampüsü içerisindeki hayvan hastanesinde hizmet vermektedir.

Fakültenin bölüme ayırdığı Veteriner Fakültesi Klinikleri binasında eğitim ve öğretime devam eden Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde 1 muayene salonu, 1 radyoloji ünitesi, 1 karanlık oda, 1 hospitalizasyon ünitesi, 1 sterilizasyon ünitesi, 1 küçük hayvan operasyon salonu, 1 büyük hayvan operasyon salonu, 3 adet büyük hayvan boksu bulunmaktadır. Ayrıca Anabilim Dalında, Ventilatörlü inhalasyon anestezi cihazı, 200 MA kapasiteli röntgen cihazı, tam otomatik röntgen banyo cihazı, Sterilizatör, Otoklav, Yumuşak Doku ve Ortopedik Cerrahi Setleri, Hasta Başı Monitörizasyon ünitesi bulunmaktadır.Çalışma Konuları ve Alanları

Anabilim dalımızda büyükbaş, küçükbaş, at ve pet hekimliği ile ilgili tüm cerrahi işlemler uygulanabilmektedir. Anabilim dalındaki öğretim üyeleri Radyoloji ve radyodiagnostik, Ortopedi ve Travmatoloji, Büyük Hayvan ve At Ayak Hastalıkları, Anestezi ve Reanimasyon, Göz hastalıklar ve tedavisi, Kulak hastalıkları ve tedavisi, Nöroşirurji, Batın cerrahisi, Diş hastalıkları ve tedavisi, Fizik tedavi ve rehabilitasyon, Yaban Hayatı ve Yabani Hayvan Rehabilitasyonu konularında uzmanlaşmışlardır.Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı Akademik Personeli