Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı


Genel Bilgiler

Anabilim Dalımız, diğer anabilim dallarıyla birlikte 26.06.2001 tarihinde kurulmuştur. Fakültemiz 12.01.2004 tarihinde Tıp Fakültesi’nden tahsis edilen binaya taşınınca Anabilim Dalımıza küçük bir laboratuar tahsis edilmiş, yaklaşık 2 yıl bu laboratuarda çalıştıktan sonra, 2006 yılında yeni laboratuar düzenlenerek kullanıma açılmıştır.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Doktora eğitimine başlanmış, 2 öğrenci mezun olmuş ve bir öğrenci doktora eğitimine devam etmektedir.


Anabilim Dalı Laboratuarı 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde organ yıkama, numune hazırlama, sterilizasyon vb. işlemler, ikinci bölümde rutin analizler ve mikroskobik incelemeler, ölçümler, eğitim çalışmaları, üçüncü bölümde ise moleküler ve serolojik çalışmalar yapılmaktadır.

Laboratuarda Dikey ve Yatay Mini Elektroforez cihazı, su banyosu, Western Blot cihazı, ELISA okuyucu, çalkalayıcı, ısıtıcılı manyetik karıştırıcı, Vorteks, biyogüvenlik kabini (Class I), araştırma mikroskobu, stereo mikroskop, dijital görüntüleme sistemi, çeşitli mikroskoplar, santrifüj, soğutmalı santrifüj, mikrosantrifüj, hassas terazi, derin dondurucu, buzdolabı, inkubatör, sterilizatör, pH metre, mikrometrik elekler, kurutma askıları vb. malzemeler mevcuttur.
Çalışma Konuları ve Alanları

Anabilim Dalımızda; fakülte klinikleri, veteriner hekimler ve hayvan sahiplerinden gelen talepler doğrultusunda danışmanlık hizmeti ile gelen parazitolojik materyaller doğrultusunda tanı laboratuarı olarak hizmet verilmektedir.
Anabilim Dalımız lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yanında, Türkiye ve yöremiz açısından sorun olan fasciolosis, echinoccosis, trichostrongylosis, babesiosis, vb. parazitlerle ilgili epidemiyolojik, ekonomik etkiler, taksonomik, moleküler ve serolojik, vb. çalışmalar ile yabanıl hayvanlardaki paraziter faunanın belirlenmesine dönük araştırmalar yapılmaktadır.


Veteriner Parazitoloji Anabilim Dalı Akademik Personeli