Doç. Dr. Buğra Genç'ten Patent ve COST Başarısı

Patent

Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Buğra Genç, Mühendislik Fakültesi Öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Görkem Dengiz ve öğrencileri Zeynep Sude Demiray ve Yiğit Belen tarafından tasarlanan, başta laboratuvar hayvanları alanında olmak üzere tüm sağlık (insan-hayvan) bilimlerinde ve pratik uygulamalarda kullanılmak üzere tasarlanan modifikasyon özellikli ısıtma ve soğutma pedi patent başvurusu olumlu olarak sonuçlanmıştır. Elde edilen ürün, pre-op, post-op dönem ve operasyonlar sırasında geniş hasta profilinde vücut ısısı stabilizasyonunu en geniş güvenlik aracılığıyla sağlamanın yanı sıra hipotermi ve hipertermi araştırmalarına olanak sağlamakta ve insan sağlığı alanında da ergonomik şekli ile ısı-soğuk tedavilerinde kullanıma açık olmasıyla geniş bir alana hitap edebilecektir. Multidisipliner bir çalışmayla elde edilen ürünün tüm bilim ve sağlık dünyasına yararlı olmasını diliyoruz.


COST ÜYELİKLERİ

Veteriner Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Anabilim Dalı Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Buğra Genç “CA22109 - Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine (MedPlants4Vet)” ve “CA21139 - 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE)” başlıklarında 2 COST üyeliğine layık görülmüştür.2109 - Medicinal plants for animal health care: Translating tradition into modern veterinary medicine (MedPlants4Vet) başlığında hayvan hastalıklarının tedavisinde antimikrobiyal direnç ve Tek Tıp paradigmasına ilişkin ulusal ve uluslararası eylem planlarının hedefleri ile uyumlu olan ve yalnızca hayvanların değil aynı zamanda hayvan sahiplerinin de sağlıklarını ele alan politika, düzenleme ve araştırmaları hedeflenmektedir. CA22109 grubu organik tarımı önemli ölçüde artırma hedefiyle European Green Deal’e göre fitojenik ürünlerin organik çiftliklerde hayvan hastalıklarının ilk basamak tedavileri olması nedeniyle veteriner bitkisel ilaçlarına duyulan ihtiyacın karşılanması, bitkisel ürünlerin bulunabilirliğine ilişkin bu açık taleplere rağmen, mevcut AB mevzuatı (AB Yönetmeliği 2019/6), veteriner bitkisel tıbbi ürünler pazar iznini düzenleme konusunda eksikliklerin giderilmesi çerçevesindeki çalışmaları yürütmektedir.

CA21139 - 3Rs concepts to improve the quality of biomedical science (IMPROVE) başlığında bilimin biyomedikal alanında son zamanlarda oldukça artan tekrarlanabilirlik ve öngörülebilirlik sorunları bilimsel gelişmenin ve doğruya en yakın sonuç bulmayı hedefleyen araştırmaların kalitesini olumsuz yönde etkilemesi problemlerine karşılık klinik öncesi araştırmaların tekrarlanabilirliği etik kurallar dahilinde yürütülebilrliği ve sürdürülebilirliği konusunda iyileştirici politikaların ortaya konulması doğrultusunda yeni yöntemlerin belirlenmesi bu aksiyonun temel amacını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, 3R alanındaki bulguların ve kavramların biyomedikal araştırmaların çeşitli düzeylerde geliştirilmesine büyük ölçüde yardımcı olabileceği düşünülmekte olup bu ağ ile 3R kavramlarını, verilerini ve belgelerini geliştirmek, uyumlu hale getirmek ve tanıtmak aksiyonun çalışma planının temeli haline getirilmiştir.