Besin Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü


Genel Bilgiler

Ülkenin veteriner hekim ihtiyacını karşılamak amacı ile, 1888 yılında askeri veteriner öğrenciler dışında sivil öğrencilerin de veteriner okullarına alınması kararlaştırılmıştır; İlk sivil veteriner okulu 1889 yılında açılmıştır. Okulun öğrenim süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. Gıda hijyeni kapsamında yer alan konular, 1921 yılında askeri ve sivil veteriner okulları birleşene kadar Teftiş-i Lühum adı altında Emraz-ı Sariyye ve Bakteriyoloji ya da Teşrih-i Marazi derslerini veren muallimler tarafından okutulmuştur. Baytar Mekteb-i Alisi şekillenince (1921) Tahlilat-ı Gıdaiyye ve Hayatiyye daha sonrada Gıdai Hıfzıssıhha adı ile, 1933 yılına kadar Mehmet Halit CİVELEKOĞLU tarafından verilmiştir. Anabilim dalı Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün kuruluşundan sonra Bakteriyoloji ve Salgınlar Enstitüsü içinde faaliyet göstermiştir.
Fakültemiz ve Anabilim Dalımız 2003 yılında Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulmuştur. Şu anda 1 Profesör, 2 Doçent, 2 Yardımcı Doçent ve 1 Araştırma Görevlisi ile hizmet vermektedir.Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalında;
1)Mikrobiyoloji laboratuarı
2) PCR (Moleküler Mikrobiyoloji) Laboratuarı
3) Kimya ve Toksikoloji Laboratuarı olmak üzere üç ayrı laboratuar mevcut olup, bu laboratuarlarda aşağıda ana başlıklar halinde verilen her türlü gıdaların analizleri yapılmaktadır;
Et ve et ürünleri (parça et, kıyma, sucuk, salam, sosis, pastırma, vb.),
Su ürünleri ve balık,
Süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir, tereyağ vb.),
Her türlü konserve,
İçme ve kullanma suları,
Yumurta
Bitkisel sıvı yağ ve margarin, bal,
Tüketime hazır gıdalar,
Her türlü kanatlı et ve ürünleri.

Un ve unlu mamüller (makarna, pasta, ekmek, vb.), gibi gıdaların TSE, TSK Teknik Şartname ve Türk Gıda Kodeksine mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel, organoleptik ve kalite kontrolü, kalıntı, toksikolojik ağır metal, hormon, etlerde histolojik muayene ile etlerin hangi hayvana ait olduğunun saptanması, ile igili en ileri tekniklerle analiz edilmekte, ; itiraz analizleri ve özel analizlerde yapılabilmektedir.

Ayrıca tüm gıda işletmelerine istenildiği takdirde danışmanlık, HACCP eğitimi ve diğer konularda seminerler, kurslar ile eğitim faaliyetleri ve kurslarda verilmektedir.Çalışma Konuları ve Alanları

Lisans düzeyinde eğitim gören öğrencilerimizi başta hayvansal gıdalar olmak üzere gıda hijyeni, et hijyeni ve muayenesi, et bilimi ve teknolojisi, süt hijyeni, süt bilimi ve teknolojisi, gıda kimyası ve veteriner halk sağlığı dersleri yönünden, bilimsel gelişmeler kapsamında gerekli temel ve problem çözmeye dayalı teorik ve uygulamalı bilgilerle donatarak; mezuniyet sonrası bu alanda kendine güvenli ve yeterli Veteriner Hekimler yetiştirmek. Doktora ve yüksek lisans eğitimi yaptırmak. Doktora ve yüksek lisans eğitimi gören öğrencilerimize bilimde öncülük eden ülkelerin eğitim standartları ölçüsünde ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda gerekli teorik ve uygulamalı bilgiler vererek; konusunda orijinal, bilime yenilik getiren ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek düzeyde özgün tezler yapmalarını sağlamak Gıda güvenliği kapsamında yer alan ve ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek ulusal ve uluslar arası bilim insanlarınca kabul gören orijinal çalışmalar yapmak.

Laboratuarlarımız ile resmi ve özel sektöre ait anlaşmalı büyük ve küçük baş hayvan mezbahası ile kanatlı hayvan mezbahasında dinamik öğretim üyeleri ve elemanları ile uygulamalı eğitim yaptırmak.

Kamu ve özel sektöre ait araştırma laboratuvarlarına ihtiyaç halinde bilimsel yönden destek sağlamak.

Gıda sanayinde faaliyet gösteren kamu ve özel sektöre ait kuruluşların ihtiyaç halinde problemlerini çözmeye yönelik olarak bilimsel destek sağlamak.

Gıda tüketimine bağlı olarak ortaya çıkan ve halk sağlığını ilgilendiren konularda yazılı ve sözlü basın yoluyla kamu oyunu bilgilendirmek.


Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı Akademik Personeli